Kilka faktów dotyczących PVC, zgodnych z obecnym stanem wiedzy*

Poli(chlorkowi winylu) w obiegowych opiniach stawia się wiele zarzutów. Tekst poniżej obala
wszelkie mity na ten temat. Zapraszamy do lektury.

W żadnych warunkach z PVC nie tworzy się z powrotem monomer – chlorek winylu.

Zawartość resztkowego monomeru w proszku PVC jest obecnie na poziomie poniżej 1 części na milion, natomiast w wyrobach z PVC, po procesie przetwórstwa – na poziomie części miliardowych. PVC o zawartości monomeru <1 ppm spełnia wszystkie dyrektywy Europejskiej Komisji Gospodarczej, dotyczącej migracji monomeru. Ze wzg. na monomer, a raczej jego brak w PVC, plasuje się wysoko na liście dozwolonych monomerów (dyrektywa EEC 90/128).

– Podczas spalania PVC, wydziela się chlorowodór. Opracowano dla PVC tzw. zamknięty cykl solny, gdzie HCl jest przeprowadzany ponownie w sól kamienną NaCl. Instalacje takie są powszechne i pracują m.in. u naszych zachodnich sąsiadów.
– W związku z tym, iż dioksyny były sztandarowym zarzutem stawianym PVC dlatego też dla PVC wykonano więcej badań, niż dla jakiegokolwiek innego polimeru. Dane amerykańskie, a także badania wykonane w części niemieckich spalarni nie wykazują związku
między obecnością PVC w odpadach, a ilością tworzących się dioksyn, nawet przy 3-6 krotnie zwiększonej ilości PVC w odpadach. Obecnie uważa się, że emisja toksyn wynika z nieprawidłowego prowadzenia procesu spalania, a nie obecności PVC w odpadach.
– Dla PVC nieustannie także opracowuje się nowe, bezołowiowe ekologiczne stabilizatory, głównie modyfikowane Ca/Zn – ograniczające zawartość metali ciężkich np. Pb praktycznie do zera (Dyrektywa RoHS – unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances czyli "ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych” z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku).

Ekobilans i rachunki

Wytworzenie porównywalnych opakowań z PVC i szkła oznacza – jeśli wybierzemy PVC – 4-krotnie mniejsze zużycie wody, 3-krotne mniejsze zużycie energii, 10-15-krotne mniejsze zużycie surowców, a także mniejsze skażenie środowiska: 3-krotnie powietrza,
4-krotnie wody, 5-6-krotne zmniejszenie ilości odpadów w całym procesie produkcyjnym.

Jako bardzo klarowny przykład można podać transport wody mineralnej w butelkach ze szkła, gdzie samochód wiezie ok. 57% (masowo) towaru i 43% opakowania – dla butelek z
PVC jest to odpowiednio 93% i 7%. Poza tym prawie o 40% spada zużycie paliwa i skażenie środowiska, jeśli butelki są z tworzywa.

Recykling

Część zużytych wyrobów z PVC nadaje się do recyklingu. Recykling to proces odzysku, w czasie którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w surowce, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym lub innych celach. Jest najbardziej preferowanym
sposobem zagospodarowania odpadów w przypadku, gdy nie uda się zapobiec ich powstaniu lub przygotować ich do ponownego użycia. Podstawą recyklingu jest maksymalne, ponowne wykorzystanie materiałów, przy minimalnym nakładzie potrzebnym na ich przetworzenie.
Jest to jedna z form ochrony środowiska, prowadząca do zmniejszenia nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych oraz ograniczenie ilości odpadów. To proces, który przede wszystkim ma na celu redukcję negatywnego wpływu na środowisko.

Coraz częściej działalność przedsiębiorstw opiera się na zasadach zgodnych z tzw. nowoczesną gospodarką, zwaną cyrkulacyjną lub prowadzoną w tzw. obiegu zamkniętym. Kładzie ona coraz większy nacisk na ponowne wykorzystywanie, naprawianie, odnawianie oraz recykling materiałów i produktów. Tym samym odpad staje się zasobem.

Wyroby z PVC po rozdrobnieniu i oczyszczeniu, jako zgranulowany materiał są przetwarzane ponownie w mieszance ze „świeżym” polimerem, często jako rdzeń otoczony nowym materiałem , np. jako wewnętrzna warstwa rur, profili okiennych, płytek podłogowych. Przy tego rodzaju recyklingu nie powstają żadne odpady. Proces ten w
zdecydowanie mniejszy sposób obciąża środowisko naturalne i nie narusza zasobów ziemi. Dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów nie marnuje się ani gram tworzywa, a powstałe profile spełniają najwyższe normy jakościowe i funkcjonalne. Warto podkreślić, że
materiał PVC można przetwarzać wielokrotnie, bez pogorszenia właściwości profilu.

Powtórne wykorzystanie tego materiału staje się ekologiczną koniecznością i będzie niebawem naszą codziennością, będącą wypadkową ekonomii i zdrowego rozsądku ze wzgl.
na rosnące ceny surowców.

*Opracowano na podstawie „Chemia polimerów – tom II” Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Florjańczyka i Stanisława Penczka oraz informacji dostępnych w internecie na dzień 28.04.2024 r.

Jeżeli szukasz partnera, który dostarczy Ci najwyższej jakości Granulaty PVC, których skład może być dobrany indywidualnie do Twoich potrzeb, zapraszamy do współpracy z firmą Polimer Sp. z o.o. z Lublińca. Nasze blisko 50-cio letnie doświadczenie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wysokie standardy produkcji zapewnią Ci satysfakcję i zadowolenie z naszych produktów. Skontaktuj się z nami już dziś.