POLIMER Sp. z o.o.

Nasz Zakład jest zlokalizowany na działce o powierzchni 1,6ha. Znajdują się tu zarówno pomieszczenia produkcyjno-magazynowe, jak i budynki administracyjne. Kapitał zakładowy wynosi 2.362.500 PLN

Historia

  • 1974 – Powstanie Firmy „POLIMER” jako Spółdzielni Inwalidów,
  • 1980 – Rozpoczęcie przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie wytwarzania profili miękkich i twardych z PVC,
  • 1981 – Firma prowadzi produkcję chałupniczą w zakresie wytwarzania choinek z tworzyw sztucznych. Produkcję tego wyrobu zakończono pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku,
  • 1990 – Wycofano się z działalności szwalniczej,
  • 1998 – Wdrożono System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000, który w późniejszym czasie zastąpiono nowszą normą tj. PN-EN ISO 9001:2009,
  • 2002 – Zostaje zawiązana Spółka „POLIMER”, która specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych takich jak: polichlorek winylu (PVC), polietylen (PE) i polipropylen (PP),
  • 2009 – Następuje modyfikacja struktury działalności Spółki w kierunku dywersyfikacji sprzedaży materiałów, oraz świadczenia usług technicznych.

Od tego momentu następuje dynamiczny rozwój Firmy…